موی بلند AS14 ابزار مژه با کیفیت بالا برای موی بلند گوشتی روسیه

ماموریت AS14 ابزار با کیفیت بالا برای مژه برای روسری حجم مژه

$ USD 26.12 $ USD 28.70

مقدار

جزئیات

استفاده از Extension 3D-6D مژه

نکات چسباننده چگالی ایده آل که حتی ضخامت چشمی 0.05 را از دست نخواهند داد

جدیدترین مدل با یک بینی طولانی برای چسبندگی بهتر

برش کامل برای 3d، 4d، 6d

جستجو در فروشگاه ما